• Xử dụng với

    VAIO dòng X (Chỉ dùng được với bộ pin xạc VGP-BPS19 và VGP-BPL19)

   • Trọng lượng

    Khoảng 320 g (11.3 oz.)

   • Màu sắc

    Đen

   • Kích thước

    Khoảng 315 x 210 x 16.0 mm (12.5 x 8.3 x 0.7 in) (R x C x D)

   • Chất liệu

    Bằng da