Trọng lượng
Khoảng 330g
Dung lượng
Khoảng 4800mAh
Kích thước
Khoảng 204.3 (R) x 20.7 (C) x 57.6 (D) mm