• Trọng lượng

    Khoảng 330g

   • Dung lượng

    Khoảng 4800mAh

   • Kích thước

    Khoảng 204.3 (R) x 20.7 (C) x 57.6 (D) mm