• Điện năng tiêu thụ khi không tải

    0.5W hoặc thấp hơn

   • Chiều dài dây nối tới máy

    Khoảng 1.8 m

   • Kích thước

    Khoảng 49.5 (R) x 121.5 (C) x 30.2 (D) mm (Phần thân chính)

   • Phụ kiện kèm theo

    Đầu cắm điện, hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành

   • Chiều dài dây nguồn

    Khoảng 75.0 cm

   • Trọng lượng

    Khoảng 300g

   • Dòng điện (A)

    4.7A

   • Nguồn điện (V)

    19.5V