• Xử dụng với

    VAIO dòng X

   • Điện năng tiêu thụ khi không tải

    Dưới 0.3W

   • Chiều dài dây nối tới máy

    Khoảng 1.8 m (70.9 in)

   • Kích thước

    Khoảng 37.0 x 26.5 x 92.0 mm (1.5 x 1.1 x 3.7 in) (R x C x D) (thân máy)

   • Phụ kiện kèm theo

    Dây nguồn, hướng dẫn sử dụng

   • Chiều dài dây nguồn

    Khoảng 75.0 cm (29.6 in)

   • Ghi chú

    3pin

   • Trọng lượng

    Khoảng 150 g (5.3 oz.)

   • Dòng điện (A)

    2.9A

   • Nguồn điện (V)

    10.5V