ID bài viết : 00236362 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS 10.15 Catalina đối với Máy ảnh kỹ thuật số α (alpha)

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Tính đến tháng 11 năm 2019, các máy ảnh kỹ thuật số tương thích với macOS 10.15 Catalina bao gồm:

  Máy ảnh ống kính E-mount α

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7M3
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  ILCE-7RM4
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-9
  ILCE-9M2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6100
  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500
  ILCE-6600
  NEX-3N
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-F3

   

  Máy ảnh A-mount α

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A37
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

   

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L