ID bài viết : 00223529 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave(10.14) đối với các Phụ kiện

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2018 hoặc trước đó.

QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

Ký hiệu:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được đánh giá

 

Bộ sạc pin

Mẫu máymacOS 10.14
(High Sierra)
ACC-TRDCX
ACC-TRDCY
ACC-TRDCJ

 

Bộ chuyển đổi nhiều pin

Mẫu máymacOS 10.14
(High Sierra)
NPA-MQZ1K