ID bài viết : 00233870 / Sửa lần cuối : 17/11/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Catalina(10.15) đối với các Sản phẩm tạo ảnh kỹ thuật số và Phần mềm ứng dụng

  Chọn một Danh mục sản phẩm.

  Tạo ảnh kỹ thuật số

  • Máy ảnh kỹ thuật số α (alpha): Đang được đánh giá
  • Máy ảnh Cyber-shot: Đang được đánh giá
  • Máy quay kỹ thuật số: Đang được đánh giá
  • Phụ kiện: Đang được đánh giá
  • Phần mềm ứng dụng