• Khối lượng

    0.5g

   • Kích thước (Chiều dài x Chiều rộng x Độ dày)

    39.0 x 67.8 x 0.05mm