ID bài viết : 00180335 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa Cyber-shot và Windows 8

  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Model Compatibility Status
  (USB connection)
  Notes
  DSC-F77 O  
  DSC-F77A O  
  DSC-F88 O  
  DSC-F717 O  
  DSC-F828 O  
  DSC-FX77 O  
  DSC-G1 O  
  DSC-G3 O  
  DSC-H1 O  
  DSC-H2 O  
  DSC-H3 O  
  DSC-H5 O  
  DSC-H7 O  
  DSC-H9 O  
  DSC-H10 O  
  DSC-H20 O  
  DSC-H50 O  
  DSC-H55 O  
  DSC-H70 O  
  DSC-H90 O (limitations apply) *1
  DSC-H100 O  
  DSC-HX1 O  
  DSC-HX5V O  
  DSC-HX7V O  
  DSC-HX9V O  
  DSC-HX10 O  
  DSC-HX10V O  
  DSC-HX20V O  
  DSC-HX30V O  
  DSC-HX100V O  
  DSC-HX200 O (limitations apply) *1
  DSC-HX200V O (limitations apply) *1
  DSC-J10 O  
  DSC-L1 O  
  DSC-M1 O  
  DSC-M2 O  
  DSC-N1 O  
  DSC-N2 O  
  DSC-P2 O  
  DSC-P7 O  
  DSC-P8 O  
  DSC-P9 O  
  DSC-P10 O  
  DSC-P31 O  
  DSC-P32 O  
  DSC-P41 O  
  DSC-P43 O  
  DSC-P51 O  
  DSC-P52 O  
  DSC-P71 O  
  DSC-P72 O  
  DSC-P73 O  
  DSC-P92 O  
  DSC-P93 O  
  DSC-P93A O  
  DSC-P100 O  
  DSC-P150 O  
  DSC-P200 O  
  DSC-R1 O  
  DSC-RX1 O  
  DSC-RX100 O (limitations apply) *1
  DSC-S40 O  
  DSC-S60 O  
  DSC-S80 O  
  DSC-S90 O  
  DSC-S500 O (limitations apply) Chuyển phim vào dùng chế độ PTP không được hỗ trợ. Vui lòng dùng chế độ Mass Storage để chuyển phim .
  DSC-S600 O  
  DSC-S650 O  
  DSC-S700 O  
  DSC-S730 O  
  DSC-S750 O  
  DSC-S780 O  
  DSC-S800 O  
  DSC-S930 O  
  DSC-S950 O  
  DSC-S980 O  
  DSC-S1900 O (limitations apply) *1
  DSC-S2000 O (limitations apply) *1
  DSC-S2100 O (limitations apply) *1
  DSC-S3000 O  
  DSC-S5000 O (limitations apply) *1
  DSC-ST80 O  
  DSC-T1 O  
  DSC-T2 O  
  DSC-T3 O  
  DSC-T5 O  
  DSC-T7 O  
  DSC-T9 O  
  DSC-T10 O  
  DSC-T11 O  
  DSC-T20 O  
  DSC-T20HDPR O  
  DSC-T25 O  
  DSC-T30 O  
  DSC-T33 O  
  DSC-T50 O  
  DSC-T70 O (limitations apply) Chuyển phim vào dùng chế độ PictBridge không được hỗ trợ. Vui lòng dùng chế độ Mass Storage để chuyển phim .
  DSC-T70HDPR O (limitations apply) Chuyển phim vào dùng chế độ PictBridge không được hỗ trợ. Vui lòng dùng chế độ Mass Storage để chuyển phim .
  DSC-T75 O (limitations apply) Chuyển phim vào dùng chế độ PictBridge không được hỗ trợ. Vui lòng dùng chế độ Mass Storage để chuyển phim .
  DSC-T77 O  
  DSC-T90 O  
  DSC-T99 O  
  DSC-T99D O  
  DSC-T100 O  
  DSC-T110 O  
  DSC-T110D O  
  DSC-T200 O (limitations apply) Chuyển phim vào dùng chế độ PictBridge không được hỗ trợ. Vui lòng dùng chế độ Mass Storage để chuyển phim .
  DSC-T300 O  
  DSC-T500 O  
  DSC-T700 O  
  DSC-T900 O  
  DSC-TX1 O  
  DSC-TX5 O  
  DSC-TX7 O  
  DSC-TX9 O  
  DSC-TX10 O  
  DSC-TX20 O  
  DSC-TX55 O  
  DSC-TX66 O  
  DSC-TX100V O  
  DSC-TX200 O  
  DSC-TX200V O  
  DSC-U10 O  
  DSC-U20 O  
  DSC-U30 O  
  DSC-U40 O  
  DSC-U50 O  
  DSC-U60 O  
  DSC-V1 O  
  DSC-V3 O  
  DSC-W1 O  
  DSC-W5 O  
  DSC-W7 O  
  DSC-W15 O  
  DSC-W17 O  
  DSC-W30 O  
  DSC-W35 O  
  DSC-W40 O  
  DSC-W50 O  
  DSC-W55 O  
  DSC-W70 O  
  DSC-W80 O  
  DSC-W80HDPR O  
  DSC-W85 O  
  DSC-W90 O  
  DSC-W100 O  
  DSC-W110 O  
  DSC-W120 O  
  DSC-W130 O  
  DSC-W150 O  
  DSC-W170 O  
  DSC-W180 O  
  DSC-W190 O  
  DSC-W200 O  
  DSC-W210 O  
  DSC-W220 O  
  DSC-W230 O  
  DSC-W270 O  
  DSC-W275 O  
  DSC-W290 O  
  DSC-W300 O  
  DSC-W310 O (limitations apply) *1
  DSC-W320 O  
  DSC-W330 O  
  DSC-W350 O  
  DSC-W350D O  
  DSC-W360 O  
  DSC-W370 O  
  DSC-W380 O  
  DSC-W390 O  
  DSC-W510 O  
  DSC-W515PS O  
  DSC-W520 O (limitations apply) *1
  DSC-W530 O  
  DSC-W550 O  
  DSC-W570 O  
  DSC-W570D O  
  DSC-W580 O  
  DSC-W610 O  
  DSC-W620 O (limitations apply) *1
  DSC-W630 O (limitations apply) *1
  DSC-W650 O (limitations apply) *1
  DSC-W670 O  
  DSC-W690 O (limitations apply) *1
  DSC-WX1 O  
  DSC-WX5 O  
  DSC-WX7 O  
  DSC-WX9 O  
  DSC-WX10 O  
  DSC-WX30 O  
  DSC-WX50 O  
  DSC-WX70 O  
  DSC-WX100 O  
  DSC-WX150 O  
  DSC-WX170 O

  *1: Hình ảnh không được chuyển vào đúng nếu kết nối USB trước khi bật máy tính. Trong trường hợp này, tháo USB sau đó kết nối lại. 

  Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.