ID bài viết : 00241701 / Sửa lần cuối : 10/05/2021

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Catalina (10.15) đối với các Phụ kiện

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2019 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Bộ sạc pin

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY
  ACC-TRDCJ


  Bộ chuyển đổi nhiều pin

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  NPA-MQZ1K


  Hộp điều khiển máy ảnh

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  CCB-WD1