ID bài viết : 00236372 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS 10.15 đối với các máy ảnh Cyber-shot

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Tính đến tháng 11 năm 2019, các máy ảnh Cyber-shot tương thích với macOS 10.15 Catalina bao gồm:

  Máy ảnh nhỏ gọn

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  DSC-H90
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX10
  DSC-HX10V
  DSC-HX20
  DSC-HX20V
  DSC-HX30
  DSC-HX30V
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX95
  DSC-HX99
  DSC-HX200
  DSC-HX200V
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-J20
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX0
  DSC-RX0M2
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX10M4
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-RX100M7
  DSC-S5000
  DSC-TF1
  DSC-TX20
  DSC-TX30
  DSC-TX55
  DSC-TX66
  DSC-TX200
  DSC-TX200V
  DSC-TX300
  DSC-TX300V
  DSC-W610
  DSC-W620
  DSC-W630
  DSC-W650
  DSC-W670
  DSC-W690
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX50
  DSC-WX60
  DSC-WX70
  DSC-WX80
  DSC-WX100
  DSC-WX150
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500
  DSC-WX700
  DSC-WX800

   

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100