ID bài viết : 00139679 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho phụ kiện.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho phụ kiện.

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó

  QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính.

  Ghi chú:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Bộ sạc pin
  Dòng máy OS X v10.11
  (El Capitan)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY

  Loa nghe nhạc cầm tay
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  RDP-CA2

  Đế TransferJet
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  TJS-1