ID bài viết : 00139666 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy quay phim kỹ thuật số.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy quay phim kỹ thuật số.

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này đã được phát hành tháng 10 năm 2015 hoặc sớm hơn.

  QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Máy quay phim 4K Handycam

  Dòng máy OS X v10.11
  (El Capitan)
  FDR-AX1 ?
  FDR-AX1E ?
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  HDR-CX900
  HDR-CX900E


  Máy quay phim Handycam chất lượng cao

  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  GV-HD700
  GV-HD700E
  HDR-AX2000
  HDR-AX2000E
  HDR-CX6EK
  HDR-CX7
  HDR-CX7E
  HDR-CX7EK
  HDR-CX7K
  HDR-CX11E
  HDR-CX12
  HDR-CX12E
  HDR-CX100
  HDR-CX100E
  HDR-CX105E
  HDR-CX106E
  HDR-CX110
  HDR-CX110E
  HDR-CX115E
  HDR-CX116E
  HDR-CX130
  HDR-CX130E
  HDR-CX150
  HDR-CX150E
  HDR-CX155E
  HDR-CX160
  HDR-CX160E
  HDR-CX180E
  HDR-CX190
  HDR-CX190E
  HDR-CX200
  HDR-CX200E
  HDR-CX210
  HDR-CX210E
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX250
  HDR-CX250E
  HDR-CX260E
  HDR-CX260V
  HDR-CX260VE
  HDR-CX270E
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX300
  HDR-CX300E
  HDR-CX305E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX350
  HDR-CX350E
  HDR-CX350V
  HDR-CX350VE
  HDR-CX360
  HDR-CX360E
  HDR-CX360V
  HDR-CX360VE
  HDR-CX370
  HDR-CX370E
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX500
  HDR-CX500E
  HDR-CX500V
  HDR-CX500VE
  HDR-CX505VE
  HDR-CX510E
  HDR-CX520
  HDR-CX520E
  HDR-CX520V
  HDR-CX520VE
  HDR-CX530E
  HDR-CX550
  HDR-CX550E
  HDR-CX550V
  HDR-CX550VE
  HDR-CX560
  HDR-CX560E
  HDR-CX560V
  HDR-CX560VE
  HDR-CX570E
  HDR-CX580E
  HDR-CX580V
  HDR-CX580VE
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX690E
  HDR-CX700
  HDR-CX700E
  HDR-CX700V
  HDR-CX700VE
  HDR-CX730E
  HDR-CX740E
  HDR-CX740VE
  HDR-CX760E
  HDR-CX760V
  HDR-CX760VE
  HDR-FX1000
  HDR-FX1000E
  HDR-GW55VE
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GW77
  HDR-GW77E
  HDR-GW77V
  HDR-GW77VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-HC5
  HDR-HC5E
  HDR-HC7
  HDR-HC7E
  HDR-HC9
  HDR-HC9E
  HDR-PJ10
  HDR-PJ10E
  HDR-PJ30
  HDR-PJ30E
  HDR-PJ30V
  HDR-PJ30VE
  HDR-PJ50
  HDR-PJ50E
  HDR-PJ50V
  HDR-PJ50VE
  HDR-PJ200
  HDR-PJ200E
  HDR-PJ210
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ260
  HDR-PJ260E
  HDR-PJ260V
  HDR-PJ260VE
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ580
  HDR-PJ580E
  HDR-PJ580V
  HDR-PJ580VE
  HDR-PJ600
  HDR-PJ600E
  HDR-PJ600V
  HDR-PJ600VE
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ710
  HDR-PJ710V
  HDR-PJ710VE
  HDR-PJ720E
  HDR-PJ740VE
  HDR-PJ760
  HDR-PJ760E
  HDR-PJ760V
  HDR-PJ760VE
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-SR5
  HDR-SR5C
  HDR-SR5E
  HDR-SR7
  HDR-SR7E
  HDR-SR8
  HDR-SR8E
  HDR-SR10
  HDR-SR10D
  HDR-SR10E
  HDR-SR11
  HDR-SR11E
  HDR-SR12
  HDR-SR12E
  HDR-TD10
  HDR-TD10E
  HDR-TD20
  HDR-TD20E
  HDR-TD20V
  HDR-TD20VE
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE
  HDR-TG1
  HDR-TG1E
  HDR-TG3E
  HDR-TG5
  HDR-TG5E
  HDR-TG5V
  HDR-TG5VE
  HDR-TG7VE
  HDR-UX3E
  HDR-UX5
  HDR-UX5E
  HDR-UX7
  HDR-UX7E
  HDR-UX9E
  HDR-UX10
  HDR-UX10E
  HDR-UX19E
  HDR-UX20
  HDR-UX20E
  HDR-XR100
  HDR-XR100E
  HDR-XR101
  HDR-XR105E
  HDR-XR106E
  HDR-XR150
  HDR-XR150E
  HDR-XR155E
  HDR-XR160
  HDR-XR160E
  HDR-XR200
  HDR-XR200E
  HDR-XR200V
  HDR-XR200VE
  HDR-XR260E
  HDR-XR260V
  HDR-XR260VE
  HDR-XR350
  HDR-XR350E
  HDR-XR350V
  HDR-XR350VE
  HDR-XR500
  HDR-XR500E
  HDR-XR500V
  HDR-XR500VE
  HDR-XR520
  HDR-XR520E
  HDR-XR520V
  HDR-XR520VE
  HDR-XR550
  HDR-XR550E
  HDR-XR550V
  HDR-XR550VE


  Máy quay phim Handycam tiêu chuẩn

  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  DCR-DVD106E
  DCR-DVD108
  DCR-DVD108E
  DCR-DVD109E
  DCR-DVD110E
  DCR-DVD115E
  DCR-DVD150E
  DCR-DVD306E
  DCR-DVD308
  DCR-DVD308E
  DCR-DVD310E
  DCR-DVD406E
  DCR-DVD408
  DCR-DVD408E
  DCR-DVD410E
  DCR-DVD450E
  DCR-DVD506E
  DCR-DVD508
  DCR-DVD508E
  DCR-DVD510E
  DCR-DVD608
  DCR-DVD608E
  DCR-DVD610
  DCR-DVD610E
  DCR-DVD650
  DCR-DVD650E
  DCR-DVD708
  DCR-DVD708E
  DCR-DVD710
  DCR-DVD710E
  DCR-DVD808
  DCR-DVD808E
  DCR-DVD810
  DCR-DVD810E
  DCR-DVD850
  DCR-DVD850E
  DCR-DVD908
  DCR-DVD908E
  DCR-DVD910
  DCR-DVD910E
  DCR-HC47E
  DCR-HC48
  DCR-HC48E
  DCR-HC62
  DCR-HC62E
  DCR-PJ5
  DCR-PJ5E
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SD1000E
  DCR-SR15E
  DCR-SR20
  DCR-SR20E
  DCR-SR21
  DCR-SR21E
  DCR-SR32E
  DCR-SR33E
  DCR-SR35E
  DCR-SR36E
  DCR-SR37E
  DCR-SR38E
  DCR-SR42
  DCR-SR42E
  DCR-SR45
  DCR-SR45E
  DCR-SR46
  DCR-SR46E
  DCR-SR47
  DCR-SR47E
  DCR-SR48
  DCR-SR48E
  DCR-SR52E
  DCR-SR55E
  DCR-SR57E
  DCR-SR58E
  DCR-SR62
  DCR-SR62E
  DCR-SR65
  DCR-SR65E
  DCR-SR67
  DCR-SR67E
  DCR-SR68
  DCR-SR68E
  DCR-SR72E
  DCR-SR75E
  DCR-SR77E
  DCR-SR78E
  DCR-SR82
  DCR-SR82E
  DCR-SR85
  DCR-SR85E
  DCR-SR87
  DCR-SR87E
  DCR-SR88
  DCR-SR88E
  DCR-SR190E
  DCR-SR200
  DCR-SR200E
  DCR-SR210E
  DCR-SR220
  DCR-SR220D
  DCR-SR220E
  DCR-SR290E
  DCR-SR300
  DCR-SR300E
  DCR-SX15E
  DCR-SX20
  DCR-SX20E
  DCR-SX20EK
  DCR-SX20K
  DCR-SX21
  DCR-SX21E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E
  DCR-SX30E
  DCR-SX31E
  DCR-SX33E
  DCR-SX34E
  DCR-SX40
  DCR-SX40E
  DCR-SX41
  DCR-SX41E
  DCR-SX43
  DCR-SX43E
  DCR-SX44
  DCR-SX44E
  DCR-SX45
  DCR-SX45E
  DCR-SX50E
  DCR-SX53E
  DCR-SX60
  DCR-SX60E
  DCR-SX63
  DCR-SX63E
  DCR-SX65
  DCR-SX65E
  DCR-SX73E
  DCR-SX83
  DCR-SX83E
  DCR-SX85
  DCR-SX85E

  Máy quay Action Cam
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  FDR-X1000V
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1


  Phụ kiện dành cho máy quay Action Cam

  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V

  Máy quay Music Video
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  HDR-MV1

   

  Ống kính gắn rời của máy quay

  Dòng máy

  OS X 10.11
  (El Capitan)

  NEX-VG10
  NEX-VG10E
  NEX-VG20
  NEX-VG20E
  NEX-VG20H
  NEX-VG20EH
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH


  Ống nhòm quay phim kỹ thuật số - Digital Recording Binoculars
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  DEV-3
  DEV-5
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V

  Net Sharing Cam
  Dòng máy OS X 10.11
  (El Capitan)
  NSC-GC1
  NSC-GC3