ID bài viết : 00194445 / Sửa lần cuối : 28/03/2018

Thông tin về khả năng tương thích của macOS High Sierra (10.13) đối với các Sản phẩm tạo ảnh kỹ thuật số và Phần mềm ứng dụng

    Chọn một Danh mục sản phẩm.

    Tạo ảnh kỹ thuật số

    LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách cập nhật máy ảnh bằng phần mềm macOS High Sierra (10.13), hãy tham khảo nội dung sau:
    Đối với người dùng macOS High Sierra (10.13)