ID bài viết : 00194449 / Sửa lần cuối : 05/02/2018

Thông tin về khả năng tương thích của macOS High Sierra (10.13) đối với Máy quay kỹ thuật số

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2017 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Cũ:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ?: Đang được đánh giá

  Máy quay 4K Handycam
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  FDR-AX40
  FDR-AX53
  FDR-AX55
  FDR-AXP55
  FDR-AX700
  HDR-CX900
  HDR-CX900E

  Máy quay Handycam độ phân giải cao
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  HDR-AX2000
  HDR-AX2000E
  HDR-CX110
  HDR-CX110E
  HDR-CX115E
  HDR-CX116E
  HDR-CX130
  HDR-CX130E
  HDR-CX150
  HDR-CX150E
  HDR-CX155E
  HDR-CX160
  HDR-CX160E
  HDR-CX170
  HDR-CX180
  HDR-CX180E
  HDR-CX190
  HDR-CX190E
  HDR-CX200
  HDR-CX200E
  HDR-CX210
  HDR-CX210E
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX250
  HDR-CX250E
  HDR-CX260E
  HDR-CX260V
  HDR-CX260VE
  HDR-CX270E
  HDR-CX270V
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX300
  HDR-CX300E
  HDR-CX305E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX350
  HDR-CX350E
  HDR-CX350V
  HDR-CX350VE
  HDR-CX360
  HDR-CX360E
  HDR-CX360V
  HDR-CX360VE
  HDR-CX370
  HDR-CX370E
  HDR-CX370V
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX420
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX450
  HDR-CX455
  HDR-CX470
  HDR-CX480
  HDR-CX485
  HDR-CX500
  HDR-CX500E
  HDR-CX500V
  HDR-CX500VE
  HDR-CX505VE
  HDR-CX510E
  HDR-CX520
  HDR-CX520E
  HDR-CX520V
  HDR-CX520VE
  HDR-CX530E
  HDR-CX535
  HDR-CX550
  HDR-CX550E
  HDR-CX550V
  HDR-CX550VE
  HDR-CX560
  HDR-CX560E
  HDR-CX560V
  HDR-CX560VE
  HDR-CX570E
  HDR-CX580E
  HDR-CX580V
  HDR-CX580VE
  HDR-CX590V
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX625
  HDR-CX630V
  HDR-CX670
  HDR-CX675
  HDR-CX680
  HDR-CX690E
  HDR-CX700
  HDR-CX700E
  HDR-CX700V
  HDR-CX700VE
  HDR-CX720V
  HDR-CX730E
  HDR-CX740E
  HDR-CX740VE
  HDR-CX760E
  HDR-CX760V
  HDR-CX760VE
  HDR-PJ680
  HDR-GW55VE
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GW77
  HDR-GW77E
  HDR-GW77V
  HDR-GW77VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-PJ10
  HDR-PJ10E
  HDR-PJ20
  HDR-PJ30
  HDR-PJ30E
  HDR-PJ30V
  HDR-PJ30VE
  HDR-PJ40V
  HDR-PJ50
  HDR-PJ50E
  HDR-PJ50V
  HDR-PJ50VE
  HDR-PJ200
  HDR-PJ200E
  HDR-PJ210
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ260
  HDR-PJ260E
  HDR-PJ260V
  HDR-PJ260VE
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ580
  HDR-PJ580E
  HDR-PJ580V
  HDR-PJ580VE
  HDR-PJ590V
  HDR-PJ600
  HDR-PJ600E
  HDR-PJ600V
  HDR-PJ600VE
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ630V
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ675
  HDR-PJ710
  HDR-PJ710V
  HDR-PJ710VE
  HDR-PJ720E
  HDR-PJ740VE
  HDR-PJ760
  HDR-PJ760E
  HDR-PJ760V
  HDR-PJ760VE
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ800
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-TD10
  HDR-TD10E
  HDR-TD20
  HDR-TD20E
  HDR-TD20V
  HDR-TD20VE
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE
  HDR-XR150
  HDR-XR150E
  HDR-XR155E
  HDR-XR160
  HDR-XR160E
  HDR-XR260E
  HDR-XR260V
  HDR-XR260VE
  HDR-XR350
  HDR-XR350E
  HDR-XR350V
  HDR-XR350VE
  HDR-XR550
  HDR-XR550E
  HDR-XR550V
  HDR-XR550VE

  Máy quay Handycam độ nét chuẩn
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  DCR-PJ5
  DCR-PJ5E
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SD1000E
  DCR-SR15E
  DCR-SR20
  DCR-SR20E
  DCR-SR21
  DCR-SR21E
  DCR-SR58E
  DCR-SR68
  DCR-SR68E
  DCR-SR78E
  DCR-SR88
  DCR-SR88E
  DCR-SX15E
  DCR-SX20
  DCR-SX20E
  DCR-SX20EK
  DCR-SX20K
  DCR-SX21
  DCR-SX21E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E
  DCR-SX33E
  DCR-SX34E
  DCR-SX43
  DCR-SX43E
  DCR-SX44
  DCR-SX44E
  DCR-SX45
  DCR-SX45E
  DCR-SX53E
  DCR-SX63
  DCR-SX63E
  DCR-SX65
  DCR-SX65E
  DCR-SX73E
  DCR-SX83
  DCR-SX83E
  DCR-SX85
  DCR-SX85E

  Máy quay Action Cam
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  FDR-X1000V
  FDR-X3000
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS300
  HDR-AS50
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  Phụ kiện Action Cam
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V
  RM-LVR3

  Máy quay video nhạc
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  HDR-MV1

  Máy quay ống kính rời
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  NEX-VG10
  NEX-VG10E
  NEX-VG20
  NEX-VG20E
  NEX-VG20H
  NEX-VG20EH
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH

  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số
  Mẫu máy macOS High Sierra
  (10.13)
  DEV-3
  DEV-5
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V