ID bài viết : 00205386 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave(10.14) đối với Máy ảnh Bloggie_Webbie HD

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2018 hoặc trước đó.

QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

Ký hiệu:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được đánh giá

Bloggie

Mẫu máymacOS 10.14
(Mojave)
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55