ID bài viết : 00262593 / Sửa lần cuối : 23/05/2021

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Phụ kiện

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2020 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓: Tương thích
  -: Không tương thích
  ?: Đang được đánh giá

  Bộ sạc pin

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY
  ACC-TRDCJ

  Bộ chuyển đổi nhiều pin

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  Lưu ý
  NPA-MQZ1KNếu bạn đang sử dụng máy Mac có chipset Apple Silicon (M1), thiết bị có thể không xuất hiện trên báo cáo hệ thống.

  Bộ chuyển đổi nhiều pin

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  CCB-WD1