ID bài viết : 00254559 / Sửa lần cuối : 20/07/2021

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Phần mềm ứng dụng

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các phần mềm ứng dụng được nêu trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Phần mềm ứng dụngPhiên bảnDanh mục sản phẩm áp dụngmacOS Big Sur
  (macOS 11)
  Lưu ý
  Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit)
  *Chỉ 64-bit
  3.2.00Cyber-shot
  α (Alpha)
  Tương thích 
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Máy quay Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số
  Không hỗ trợ 
  Action Cam Movie Creator-Máy quay Action CamKhông hỗ trợ 
  IPTC Metadata Preset1.2.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thích 
  Remote Camera Tool2.4.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thíchKhông bao gồm máy Mac với Apple Silicon
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  Đang được đánh giáTham khảo phần Thông báo / Thông tin bảo trì của trang web phần mềm
  Imaging Edge Webcam1.0.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thíchKhông bao gồm máy Mac với Apple Silicon
  HEIF Converter-Xem thiết bị được hỗ trợTương thíchCác chức năng của HEIF Converter hiện đã được tích hợp vào Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit). (Ver.3.2.00 trở lên)
  Do đó, hãy sử dụng Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) để chuyển đổi các tập tin HEIF.