ID bài viết : 00223529 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave(10.14) đối với các Phụ kiện

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2018 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

   

  Bộ sạc pin

  Mẫu máymacOS 10.14
  (High Sierra)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY
  ACC-TRDCJ

   

  Bộ chuyển đổi nhiều pin

  Mẫu máymacOS 10.14
  (High Sierra)
  NPA-MQZ1K