ID bài viết : 00205386 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave(10.14) đối với Máy ảnh Bloggie_Webbie HD

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2018 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Bloggie

  Mẫu máymacOS 10.14
  (Mojave)
  MHS-FS1
  MHS-FS1K
  MHS-FS2
  MHS-FS2K
  MHS-FS3
  MHS-FS3K
  MHS-TS10
  MHS-TS20
  MHS-TS20K
  MHS-TS22
  MHS-TS55