ID bài viết : 00166900 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho Phụ kiện (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho Phụ kiện (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

Quan trọng: Không đảm bảo hiệu suất cho tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Bộ sạc pin
Model macOS 10.12
(Sierra)
ACC-TRDCX
ACC-TRDCY

Loa cầm tay Portable Speaker
Model macOS 10.12
(Sierra)
RDP-CA2

Thiết bị truyền tải dữ liệu TransferJet
Model macOS 10.12
(Sierra)
TJS-1