ID bài viết : 00166895 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho Máy quay phim kỹ thuật số (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho Máy quay phim kỹ thuật số (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Máy quay phim 4K
Model macOS 10.12
(Sierra)
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
FDR-AX40
FDR-AX53
FDR-AXP55
HDR-CX900
HDR-CX900E

4K Handycam Camcorders
Model macOS 10.12
(Sierra)
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
FDR-AX40
FDR-AX53
FDR-AXP55
HDR-CX900
HDR-CX900E

Máy quay phim Độ phân giải cao (High Definition)
Model macOS 10.12
(Sierra)
GV-HD700
GV-HD700E
HDR-AX2000
HDR-AX2000E
HDR-CX11E
HDR-CX12
HDR-CX12E
HDR-CX100
HDR-CX100E
HDR-CX105E
HDR-CX106E
HDR-CX110
HDR-CX110E
HDR-CX115E
HDR-CX116E
HDR-CX130
HDR-CX130E
HDR-CX150
HDR-CX150E
HDR-CX155E
HDR-CX160
HDR-CX160E
HDR-CX180E
HDR-CX190
HDR-CX190E
HDR-CX200
HDR-CX200E
HDR-CX210
HDR-CX210E
HDR-CX220
HDR-CX220E
HDR-CX230
HDR-CX230E
HDR-CX240
HDR-CX240E
HDR-CX250
HDR-CX250E
HDR-CX260E
HDR-CX260V
HDR-CX260VE
HDR-CX270E
HDR-CX280
HDR-CX280E
HDR-CX290
HDR-CX290E
HDR-CX300
HDR-CX300E
HDR-CX305E
HDR-CX320
HDR-CX320E
HDR-CX330
HDR-CX330E
HDR-CX350
HDR-CX350E
HDR-CX350V
HDR-CX350VE
HDR-CX360
HDR-CX360E
HDR-CX360V
HDR-CX360VE
HDR-CX380
HDR-CX380E
HDR-CX390E
HDR-CX400E
HDR-CX405
HDR-CX410VE
HDR-CX430V
HDR-CX430VE
HDR-CX440
HDR-CX450
HDR-CX455
HDR-CX500
HDR-CX500E
HDR-CX500V
HDR-CX500VE
HDR-CX505VE
HDR-CX510E
HDR-CX520
HDR-CX520E
HDR-CX520V
HDR-CX520VE
HDR-CX530E
HDR-CX550
HDR-CX550E
HDR-CX550V
HDR-CX550VE
HDR-CX560
HDR-CX560E
HDR-CX560V
HDR-CX560VE
HDR-CX570E
HDR-CX580E
HDR-CX580V
HDR-CX580VE
HDR-CX610E
HDR-CX620
HDR-CX625
HDR-CX675
HDR-CX690E
HDR-CX700
HDR-CX700E
HDR-CX700V
HDR-CX700VE
HDR-CX730E
HDR-CX740E
HDR-CX740VE
HDR-CX760E
HDR-CX760V
HDR-CX760VE
HDR-FX1000
HDR-FX1000E
HDR-GW55VE
HDR-GW66E
HDR-GW66V
HDR-GW66VE
HDR-GW77
HDR-GW77E
HDR-GW77V
HDR-GW77VE
HDR-GWP88
HDR-GWP88E
HDR-GWP88V
HDR-GWP88VE
HDR-PJ10
HDR-PJ10E
HDR-PJ30
HDR-PJ30E
HDR-PJ30V
HDR-PJ30VE
HDR-PJ50
HDR-PJ50E
HDR-PJ50V
HDR-PJ50VE
HDR-PJ200
HDR-PJ200E
HDR-PJ210
HDR-PJ220
HDR-PJ220E
HDR-PJ230
HDR-PJ230E
HDR-PJ240
HDR-PJ240E
HDR-PJ260
HDR-PJ260E
HDR-PJ260V
HDR-PJ260VE
HDR-PJ270
HDR-PJ270E
HDR-PJ275
HDR-PJ320E
HDR-PJ330E
HDR-PJ340
HDR-PJ340E
HDR-PJ350
HDR-PJ350E
HDR-PJ380
HDR-PJ380E
HDR-PJ390E
HDR-PJ410
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
HDR-PJ430
HDR-PJ430E
HDR-PJ430V
HDR-PJ430VE
HDR-PJ440
HDR-PJ510E
HDR-PJ530E
HDR-PJ540
HDR-PJ540E
HDR-PJ580
HDR-PJ580E
HDR-PJ580V
HDR-PJ580VE
HDR-PJ600
HDR-PJ600E
HDR-PJ600V
HDR-PJ600VE
HDR-PJ610E
HDR-PJ620
HDR-PJ650E
HDR-PJ650V
HDR-PJ650VE
HDR-PJ660
HDR-PJ660E
HDR-PJ660V
HDR-PJ660VE
HDR-PJ670
HDR-PJ675
HDR-PJ710
HDR-PJ710V
HDR-PJ710VE
HDR-PJ720E
HDR-PJ740VE
HDR-PJ760
HDR-PJ760E
HDR-PJ760V
HDR-PJ760VE
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
HDR-PJ790
HDR-PJ790E
HDR-PJ790V
HDR-PJ790VE
HDR-PJ810
HDR-PJ810E
HDR-PJ820
HDR-PJ820E
HDR-TD10
HDR-TD10E
HDR-TD20
HDR-TD20E
HDR-TD20V
HDR-TD20VE
HDR-TD30
HDR-TD30E
HDR-TD30V
HDR-TD30VE
HDR-TG5
HDR-TG5E
HDR-TG5V
HDR-TG5VE
HDR-TG7VE
HDR-XR100
HDR-XR100E
HDR-XR101
HDR-XR105E
HDR-XR106E
HDR-XR150
HDR-XR150E
HDR-XR155E
HDR-XR160
HDR-XR160E
HDR-XR200
HDR-XR200E
HDR-XR200V
HDR-XR200VE
HDR-XR260E
HDR-XR260V
HDR-XR260VE
HDR-XR350
HDR-XR350E
HDR-XR350V
HDR-XR350VE
HDR-XR500
HDR-XR500E
HDR-XR500V
HDR-XR500VE
HDR-XR520
HDR-XR520E
HDR-XR520V
HDR-XR520VE
HDR-XR550
HDR-XR550E
HDR-XR550V
HDR-XR550VE

Máy quay phim Độ phân giải tiêu chuẩn (Standard Definition)
Model macOS 10.12
(Sierra)
DCR-DVD150E
DCR-DVD450E
DCR-DVD650
DCR-DVD650E
DCR-DVD850
DCR-DVD850E
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SR37E
DCR-SR38E
DCR-SR47
DCR-SR47E
DCR-SR48
DCR-SR48E
DCR-SR57E
DCR-SR58E
DCR-SR67
DCR-SR67E
DCR-SR68
DCR-SR68E
DCR-SR77E
DCR-SR78E
DCR-SR87
DCR-SR87E
DCR-SR88
DCR-SR88E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX30E
DCR-SX31E
DCR-SX33E
DCR-SX34E
DCR-SX40
DCR-SX40E
DCR-SX41
DCR-SX41E
DCR-SX43
DCR-SX43E
DCR-SX44
DCR-SX44E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX50E
DCR-SX53E
DCR-SX60
DCR-SX60E
DCR-SX63
DCR-SX63E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX73E
DCR-SX83
DCR-SX83E
DCR-SX85
DCR-SX85E

Action Cam
Model macOS 10.12
(Sierra)
FDR-X1000V
FDR-X3000
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS300
HDR-AS50
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1

Phụ kiện dành cho Action Cam
Model macOS 10.12
(Sierra)
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V
RM-LVR3

Máy quay Video Nhạc
Model macOS 10.12
(Sierra)
HDR-MV1

Máy quay Ống kính rời
Model macOS 10.12
(Sierra)
NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30
NEX-VG30E
NEX-VG30H
NEX-VG30EH
NEX-VG900
NEX-VG900E

Ống nhòm ghi hình kĩ thuật số Digital Recording Binoculars
Model macOS 10.12
(Sierra)
DEV-3
DEV-5
DEV-30
DEV-50
DEV-50V