ID bài viết : 00196958 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách truyền video sang máy Mac của Apple bằng kết nối i.LINK(IEEE 1394)

  QUAN TRỌNG: Bạn cần có các mục sau đây để hoàn thành quy trình này:

  • Máy tính phải có phần mềm quay video tương thích được cài đặt, như phần mềm iMovie.
  • Máy tính phải có kết nối theo chuẩn kết nối tuần tự FireWire.
  • Cần có cáp i.LINK/FireWire (IEEE 1394).

  Quy trình truyền video bằng phần mềm iMovie:

  1. Bật máy tính.
  2. Khởi động phần mềm iMovie.
  3. Kết nối cáp i.LINK với cổng i.LINK trên máy quay kỹ thuật số.
  4. Kết nối đầu còn lại của cáp i.LINK với cổng kết nối tuần tự FireWire trên máy tính.

   Khi kết nối qua i.LINK (FireWire)

   Ảnh

   [A] Máy quay
   [B] Cổng i.LINK (IEEE 1394) (4 chấu)
   [C] Cổng FireWire (IEEE 1394) (6 chấu)
   [D] Cáp i.LINK (4 chấu <=>6 chấu)
   [E] Máy tính

   Khi chuyển đổi i.LINK (FireWire) sang Thunderbolt

   Ảnh

   [A] Máy quay
   [B] Cổng i.LINK (IEEE 1394) (4 chấu)
   [C] Cổng FireWire (IEEE 1394) (9 chấu)
   [D] Cổng Thunderbolt
   [E] Cáp i.LINK (4 chấu <=> 9 chấu)
   [F] Thiết bị điều hợp FireWire sang Thunderbolt
   [G] Máy tính

  5. Bật máy quay bằng cách gạt nút POWER (NGUỒN) để chọn chế độ VTR hoặc PLAY/EDIT (PHÁT/SỬA).

   LƯU Ý: Cài đặt phát lại của máy quay khác nhau theo mẫu máy. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy quay để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy. ướng dẫn sử dụng

  6. Lắp băng vào máy quay ở vị trí bạn muốn bắt đầu nhập video.
  7. Trong cửa sổ iMovie, nhấp vào nút IMPORT (NHẬP).
  8. Khi hoàn thành, nhấp lại nút IMPORT (NHẬP) để dừng.

  QUAN TRỌNG: Thông tin thêm và cách khắc phục sự cố khi nhập video bằng phần mềm iMovie có tại trang web Apple Macintosh sau https://support.apple.com/imovie.

  LƯU Ý: FireWire là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple, còn i.LINK là nhãn hiệu đã đăng ký của Sony. Cả hai nhãn hiệu đều theo chuẩn ngành về kết nối bus tuần tự IEEE 1394.