ID bài viết : S500059629 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao khi chụp ảnh sử dụng flash ở chế độ phơi sáng điều chỉnh bằng tay (manual), Live view không xuất hiện trong độ sáng thích hợp với flash?

Khị chụp ảnh sử dụng flash ở chế độ phơi sáng điều chỉnh bằng tay (manual), Live view không xuất hiện trong độ sáng thích hợp với flash.

    Trong trường hợp dùng chế độ phơi sáng điều chỉnh bằng tay, độ sáng ở chế độ Live view phù hợp với tốc độ màn trập và giá trị thiết lập độ mở, không phụ thuộc vào flash. Vì Live view hiển thị các hình ảnh bất chấp có flash hay không, nên bạn có thể xác định một giá trị phơi sáng thậm chí trong khi kiểm tra độ sáng của phông nền - nơi ánh sáng đèn flash không chạm tới.
    *Khi tốc độ màn trập được thiết lập thành BULB, Live view luôn luôn hiển thị trong ánh sáng đầy đủ.