Kỷ nguyên giải trí mới

TV cho các ý tưởng sáng tạo vô hạn.

Toàn bộ chuyên mục yêu thích trực tuyến của bạn nay đã được tích hợp ở một nơi duy nhất

Khám phá phim ảnh, âm nhạc, chương trình TV và hàng trăm ứng dụng hữu ích khác

Bạn muốn xem các bộ phim bom tấn mới nhất và các chương trình TV phát lại yêu thích? Tìm kiếm tin tức cập nhật hoặc chương trình Netflix nhiều kỳ trên màn hình lớn? Bạn cần cập nhật tin tức mới nhất, các chương trình thể thao và video nóng hổi? Các ứng dụng và dịch vụ yêu thích đều có ngay tại đây, hãy khám phá ngay.