Hình ảnh của Bộ pin sạc NP-FW50 W-series
Các tính năng
  • STAMINA cho thời gian sử dụng pin cực lâu

  • Thời gian sạc nhanh hơn, chỉ báo dung lượng còn lại nhanh và chính xác hơn

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi