Hình ảnh của Bộ sạc pin BC-TRW
Hình ảnh của Bộ sạc pin BC-TRW
Hình ảnh của Bộ sạc pin BC-TRW

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sạc pin cho pin dòng W

  • Sạc qua nguồn cấp AC

  • Tương thích với máy ảnh dùng pin dòng W

  • Kiểm tra mức trạng thái năng lượng trong khi sạc

  • Tương thích với Pin dòng W

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi