KẸP THANH TRÒN VCT-RBM2

Kẹp thanh tròn

VCT-RBM2//C SYH

Gắn cố định Máy quay hành động vào các thanh và khung khác nhau có đường kính 25-65 mm

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator