Các tính năng

Sẵn sàng cho mọi chuyến đi

Bao gồm một cờ lê lục giác, dây đai, giá và đế đỡ cho tất cả các loại tay lái xe

Canh góc ngắm tuyệt đẹp

Quay về phía trước hoặc phía sau để thấy con đường phía trước hoặc lấy cảnh đường chân trời