690,000 VNĐ

1

1.0 dựa vào 1 đánh giá của khách hàng

0
0
0
0
1
Thiết kế

Kém

Dễ dàng sử dụng

Kém

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.