MIẾNG DÁN VCT-AM1 CHO ACTION CAM

Quay video từ một góc nhìn mới

VCTAM1

Thiết bị gắn dính phẳng và cong để sử dụng cùng Action Cam, 15 g, chống nước & chống bụi, đi kèm với camera

Danh sách cửa hàng

Rất tiếc, sản phẩm này hiện không sẵn có ở bất kỳ cửa hàng nào.
Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator