BỘ GẮN TRÊN ĐẦU ĐA NĂNG BLT-UHM1 CHO ACTION CAM

Hãy chia sẻ những gì bạn thấy

BLT-UHM1//C SYH

Vòng gắn đeo đầu có thể điều chỉnh cho Action Cam

MÀU SẮC

Đen

Giá bán lẻ được đề xuất 690,000 VNĐ

Danh sách cửa hàng

Rất tiếc, sản phẩm này hiện không sẵn có ở bất kỳ cửa hàng nào.
Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator