FE 70-200 MM F2.8 GM OSS

Zoom chụp tele F2.8 không có gì so sánh được

SEL70200GM/QSYX

Zoom 70-200 mm của khẩu độ F2.8 không đổi với hiệu ứng bokeh và độ phân giải G Master vượt trội.

Giá bán lẻ được đề xuất 62,990,000 VNĐ

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator