E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

Đánh giá sản phẩm

14,990,000 VNĐ

5

3.6 dựa vào 5 đánh giá của khách hàng

1
1
3
0
0
Chất lượng hình ảnh

Tốt

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

Đánh giá khả quan hữu ích nhất
0

Great compact travel lens at a reasonable price!

SEL18135 SYX 11 tháng năm 2018 bằng CH Tay (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Some samples day and night shots. Minimum post process using Capture One Express.

Chất lượng hình ảnh

Tốt

Các tính năng

Trung bình

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

10

1

Phê bình hữu ích nhất
0

Nice coverage of focal length

SEL18135 SYX 29 tháng tư 2020 bằng ngowj22 (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

Its a plus for the versatility of wide range focal length (wide to telephoto) accompanied with such a light and small easy to carry form factor. Suitable for travel and standard daily use. Although it may not be produce really good results compared to those high end kit lens but its a decent upgrade from your standard 16-50mm kit lens if you want a further reach.

Chất lượng hình ảnh

Trung bình

Các tính năng

Khá

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

0

5 Đánh giá của Khách hàng

0

An outstanding all rounder lens

SEL18135 SYX 09 tháng năm 2020 bằng Chan BL (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

This is a versatile len that is able to perform well in different kind of environments.

Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Các tính năng

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

1

0

Nice coverage of focal length

SEL18135 SYX 29 tháng tư 2020 bằng ngowj22 (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

Its a plus for the versatility of wide range focal length (wide to telephoto) accompanied with such a light and small easy to carry form factor. Suitable for travel and standard daily use. Although it may not be produce really good results compared to those high end kit lens but its a decent upgrade from your standard 16-50mm kit lens if you want a further reach.

Chất lượng hình ảnh

Trung bình

Các tính năng

Khá

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

0

0

Very good

SEL18135 SYX 09 tháng mười hai 2018 bằng Lek Thai 2018 (Thái Lan) Người mua đã xác minh Xác minh

This lens is good for landscape but is not Best for Portrait .

Chất lượng hình ảnh

Trung bình

Các tính năng

Tốt

Thiết kế

Trung bình

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Standard lens

SEL18135 SYX 24 tháng tám 2018 bằng Htut (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought it a month ago, I feel it isn’t worth for the price.

Chất lượng hình ảnh

Trung bình

Các tính năng

Trung bình

Thiết kế

Trung bình

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

2

1

0

Great compact travel lens at a reasonable price!

SEL18135 SYX 11 tháng năm 2018 bằng CH Tay (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Some samples day and night shots. Minimum post process using Capture One Express.

Chất lượng hình ảnh

Tốt

Các tính năng

Trung bình

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

10

1