Chọn model của bạn

Ổ CỨNG GẮN NGOÀI NHỎ GỌN

Tốc độ USB 3.1 trong thiết kế siêu mỏng

HD-SL1/SC2 E

Mua hàng trực tuyến

Rất tiếc, sản phẩm này hiện không sẵn có ở bất kỳ cửa hàng nào.

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator