Nguồn năng lượng đáng tin cậy

Sony giúp thiết bị của bạn luôn được sạc pin một cách an toàn và sẵn sàng cho mọi thời điểm.

Nhanh chóng và đáng tin cậy

Sony nâng cao hiệu suất quy trình làm việc trên từng bước.