Nhanh chóng và đáng tin cậy

Sony nâng cao hiệu suất quy trình làm việc trên từng bước.