MICRO GUN ZOOM GZ1M CHO Handycam®

Thu lại âm thanh được nhắm sẵn

ECM-GZ1M//C SYH

Micro đơn âm gun zoom với 3 chế độ thu âm

Giá bán lẻ được đề xuất 2,190,000 VNĐ

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator