61

4.3 dựa vào 61 đánh giá của khách hàng

32
20
7
0
2
Chất lượng hình ảnh

Tốt

Chất lượng âm thanh

Kém

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.