Tái chế và trải nghiệm nghe tốt hơn

Tăng cường sử dụng nhựa tái chế là một phần trong kế hoạch không gây ảnh hưởng đến môi trường của Sony. Sony giới thiệu một loại nhựa tái chế mới sẽ góp phần tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các sản phẩm âm thanh thông qua việc hỗ trợ mang đến âm thanh chất lượng cao.

Đối mặt với thách thức âm thanh

Ngày càng có nhiều loại sản phẩm của Sony được sản xuất với thành phần nhựa tái chế. Tiền đề của việc này là sứ mệnh của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Người dùng đặt nhiều kỳ vọng vào chất lượng sản phẩm âm thanh của chúng tôi, qua đó chúng tôi có thêm động lực tạo ra chất liệu nhựa tái chế mới chất lượng tốt cho các sản phẩm âm thanh. 

Đam mê công nghệ—và việc sử dụng rộng rãi nhựa tái chế

Khi phát triển vật liệu này, các kỹ sư của Sony đặt mục tiêu đạt chất lượng âm thanh tốt và cả tuyên truyền nhận thức về môi trường. Hãy xem cuộc phỏng vấn những người liên quan và khám phá những yếu tố làm nên sự đổi mới này.

Cải thiện chất lượng âm thanh trong khi sử dụng đến 65% vật liệu tái chế

Trong những loại nhựa tái chế mà Sony sử dụng, có một loại với tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế là 65%. Dựa vào đó, chúng tôi duy trì tỷ lệ cao này ở loại nhựa tái chế mới, đồng thời góp phần cải thiện hiệu suất âm thanh bằng cách thử nghiệm những cách kết hợp và tỷ lệ phụ gia mới.

Biểu đồ tròn minh họa thành phần nhựa tái chế của Sony.
Hình ảnh cấu trúc nhựa tái chế

Biểu đồ tròn: A=Vật liệu tái chế, B+C=Vật liệu cơ sở mới.

Cấu trúc loại nhựa tái chế mới phát triển của Sony.
Cấu trúc của loại nhựa tái chế mới phát triển

Ảnh phóng to minh họa cấu trúc tương tự như nhựa nguyên chất.

Đảm bảo khả năng chịu tác động

Đối với những sản phẩm được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, cần phải đảm bảo được khả năng chịu tác động. Vật liệu nhựa tái chế mới giúp sản phẩm có độ bền ngang với nhựa nguyên chất.

Vật liệu để tái chế nhựa.
Vật liệu đáng tin cậy là chính yếu

Bằng cách chỉ sử dụng một số vật phẩm trước tiêu dùng cụ thể để làm vật liệu sản xuất loại nhựa tái chế mới, chúng tôi đảm bảo nhựa tái chế mới sẽ có nguồn cung, năng suất và chất lượng ổn định, giúp mang đến hiệu suất âm thanh vượt trội.

Trang khác về công nghệ của Sony