5

4.8 dựa vào 5 đánh giá của khách hàng

4
1
0
0
0
Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

5 Đánh giá của Khách hàng

0

Great product

SRS-XE200/DCE 15 tháng một 2024 bằng COC1HV (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Been using it daily. A single charge can easily play for at least 8 hours. Sound quality is good as well.

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Pin mau hết

SRS-XE200/DCE 06 tháng mười một 2023 bằng kingmax (Việt Nam) Người mua đã xác minh Xác minh

Chất lượng build loa ok Pin theo quảng cáo 16 tiếng, nhưng thật sự xài chưa tới 10 tiếng or ít hơn

Chất lượng âm thanh

Tốt

Thiết kế

Trung bình

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

0

0

0

Tính năng nghe không gian lớn

SRS-XE200/DCE 14 tháng chín 2023 bằng lhl1810 (Việt Nam) Người mua đã xác minh Xác minh

Ở không gian rộng XE200 nghe rất tốt âm thanh nghe rất hay

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

0

0

0

Value for money

SRS-XE200/BCE 22 tháng tám 2023  (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought this a while ago, I have using it every single day, the sound quality overall is mid to high I would say but if u r prefer high bass sound this definitely suit your usage, ok for personal use in a mid size room. In term of battery life I think still have a big improvement to catch, if your budget and space is ok can directly go for like XE300

Chất lượng âm thanh

Trung bình

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Sound quality is excellent

SRS-XE200/LCE 16 tháng mười hai 2022 bằng Ng Shawn (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Bought it one month ago and I am very satisfied with the product

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

2