Hình ảnh sản phẩm ALC-SH167
Hình ảnh sản phẩm ALC-SH167

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước (Đường kính x chiều dài): 112 mm x 76 mm (4 1/2 inch x 3 inch)

  • Trọng lượng (Xấp xỉ) 108,9 g (3,9 oz)

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi