ỐNG KÍNH

Kính lọc bảo vệ tráng phủ nhiều lớp

VF-62MPAM

Ảnh của Kính lọc bảo vệ tráng phủ nhiều lớp
Hình ảnh của Kính lọc bảo vệ tráng phủ nhiều lớp
Thông số kỹ thuật
Sony cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và nội dung mang đến trải nghiệm thú vị mà còn nỗ lực vì mục tiêu của chúng tôi, đó là không làm ảnh hưởng tới môi trường trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu thêm về Sony và môi trường