KÍNH 3D CHỦ ĐỘNG TDG-BT500A

Mang chất lượng Full HD vào nội dung 3D với kính 3D chủ động

TDG-BT500A E

Kính 3D chủ động với khả năng kết nối RF và hỗ trợ SimulView™

Mua hàng trực tuyến

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator