CƠ BẢN VỀ ỐNG KÍNH

Ngàm ống kính và cảm biến
Bộ ngàm chuyển đổi ống kính A và E mount của Sony

Sony sản xuất máy ảnh với hai hệ thống ngàm ống kính: A-mount và E-mount. Chuẩn A-mount là loại trên thân máy có Gương mờ độc đáo tiêu chuẩn của Sony, trong khi chuẩn E-mount được sử dụng trên thân máy không gương lật.

Sự khác nhau giữa ngàm chuyển đổi ống kính

Tính năng của A-mount và E-mount

Máy ảnh A-mount với Công nghệ Gương mờ (Translucent Mirror Technology) của Sony có lợi thế tự động lấy nét nhận diện theo pha toàn thời gian. Khoảng cách ngàm sau ngắn của model E-mount không gương lật giúp máy có thiết kế nhỏ gọn, thân máy và ống kính có hiệu suất cao làm tăng khả năng xử lý vượt trội và tính di động.

bên trong máy ảnh A-mount
A-mount

[1] Ngàm chuyển đổi ống kính [2] Khoảng cách ngàm sau [3] Gương mờ [4] Mặt phẳng cảm biến hình ảnh

bên trong máy ảnh E-mount
E-mount

[1] Ngàm chuyển đổi ống kính [2] Khoảng cách ngàm sau [3] Mặt phẳng cảm biến hình ảnh

Kích thước cảm biến hình ảnh

Định dạng full-frame và định dạng APS-C

Hai dòng máy ảnh A và E mount đều có tùy chọn cảm biến full-frame và cảm biến APS-C. Trong số rất nhiều kích cỡ cảm biến sử dụng phổ biến, định dạng full-frame được coi là định dạng lớn trong khi APS-C là định dạng trung bình. Cả hai đều phổ biến với những lợi thế riêng.

Tất cả các phép đo có tính chất gần đúng

Kết hợp ống kính và bộ cảm biến

Sony cung cấp ống kính full-frame và ống kính APS-C với nhóm hình ảnh gồm các định dạng cảm biến tương thích. Mặc dù ống kính thường được chọn để phù hợp với các định dạng cảm biến, tuy nhiên có thể sử dụng các dạng kết hợp khác nhau để thay đổi vùng cắt ảnh và góc ngắm khi muốn phạm vi chụp ảnh tele rộng hơn.

* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.