Hình ảnh của Mũ chụp thị kính cho máy ảnh α
Hình ảnh của Mũ chụp thị kính cho máy ảnh α
Thông số kỹ thuật
  • Kích thước (D x C x R): Xấp xỉ 45,4 x 25,0 x 8,0 mm (1 13/16 x 1 x 11/32 inch)

  • Trọng lượng: Xấp xỉ 3,0 g (0,1 oz)

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi