Những sáng kiến về cấp điện cho mọi người

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) không ngừng nỗ lực để đổi mới phương pháp cấp điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng trên toàn thế giới.

Hệ thống năng lượng mở là gì?

Khi nhu cầu năng lượng tái sinh ngày càng tăng cao, Hệ thống năng lượng mở mới lạ tự động quản lý điện lực trong các cộng đồng dựa trên nhu cầu của từng hộ gia đình và từng công trình, cũng như sản lượng lên xuống thất thường của các nguồn năng lượng tái sinh.

Hệ thống điện lực thông thường
Hệ thống điện lực thông thường
Hệ thống năng lượng mở
Hệ thống năng lượng mở

Năng lượng quản lý theo cộng đồng

Thông thường, điện được sản xuất tập trung sau đó phân phối qua đường dây truyền tải điện kéo dài đến các hộ gia đình và doanh nghiệp. Hệ thống năng lượng mở bao gồm hệ thống phân phối điện phi tập trung và mạng lưới tích trữ năng lượng dạng ắc quy dành cho các nguồn điện tái sinh. Sau đó, người dùng sở tại thuộc mạng lưới sẽ sử dụng chung nguồn năng lượng này.

Chia sẻ hiệu quả nguồn năng lượng tái sinh giữa người dùng
Chia sẻ hiệu quả nguồn năng lượng tái sinh giữa người dùng

Năng lượng tái sinh sản xuất tại chỗ được phân phối trực tiếp đến hộ gia đình và doanh nghiệp. Hệ thống năng lượng mở dựa trên dòng điện một chiều (DCOES) sử dụng nguồn điện một chiều sinh ra từ các tấm năng lượng mặt trời, mạng lưới tích trữ năng lượng dạng ắc quy và cơ chế phân phối ngang hàng giữa những người dùng.

Mang lại hệ thống điện độc lập và đáng tin cậy hơn

Hệ thống năng lượng mở tăng khả năng tồn tại của sản xuất năng lượng tái sinh thông qua quá trình trao đổi điện tự xử lý. Hệ thống hoạt động độc lập với mạng lưới điện công cộng thông thường nên đặc biệt có giá trị ở những nơi thiếu mạng lưới phân phối điện đáng tin cậy hoặc những nơi thường xuyên xảy ra thiếu điện.

Mang lại hệ thống điện độc lập và đáng tin cậy hơn
Triển khai Hệ thống năng lượng mở sử dụng dòng DC

Tại Học viện Khoa học và công nghệ sau đại học Okinawa (OIST), tòa nhà của các khoa được trang bị Hệ thống năng lượng mở sử dụng dòng điện một chiều (DCOES). Sony CSL đang thực hiện dự án trao đổi điện tự chủ từ Tháng 12 năm 2014.

Yoshiichi Tokuda
Mang điện đến với mọi người trên thế giới

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Công tác nghiên cứu và phát triển hệ thống điện bền vững mới, còn được gọi là Hệ thống năng lượng mở (OES), bắt đầu vào năm 2010 bằng dự án phục vụ các buổi chiếu bóng đá World Cup công cộng đến những người dân không tiếp cận được nguồn điện lưới trong sinh hoạt. Nhờ sử dụng nguồn điện tạo ra từ năng lượng mặt trời, hơn 10 cộng đồng không tiếp cận được lưới điện ở Khu vực phía Bắc Cộng hòa Ghana đã có thể xem được các trận cầu kể từ World Cup™ FIFA 2010 tổ chức tại Nam Phi.
Chúng tôi đang tiếp tục công tác phát triển công nghệ trao đổi điện tự chủ sử dụng dòng DC ở Okinawa. Công nghệ này cho phép sử dụng và phân phối nguồn điện tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo được ở địa phương một cách hiệu quả ở những vùng không có trạm điện quy mô lớn hoặc thậm chí không có mạng lưới phân phối điện.
“Mang điện đến với mọi người trên thế giới thông qua các hệ thống điện bền vững sử dụng năng lượng tái tạo được” là một phần của tương lai mà Sony CSL hy vọng thực hiện được.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ những thay đổi tích cực trong cuộc sống thông qua việc tận dụng hiệu quả các nghiên cứu của mình. Sony CSL luôn khuyến khích phát triển công nghệ và hoạt động kinh doanh để mang đến tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người”.

Sony CSL

Tìm hiểu thêm về công nghệ của Sony