HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG SUẤT LỚN V41D TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ BLUETOOTH®

Sáng bừng cả bữa tiệc

MHC-V41D//C SP6

Hệ thống âm thanh nổi công suất lớn tất cả trong một với đèn tiệc và Bluetooth®.

Mua hàng trực tuyến

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator