3

3.7 dựa vào 3 đánh giá của khách hàng

1
1
0
1
0
Hiệu suất

Tốt

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

3 Đánh giá của Khách hàng

0

Sony M60D AUDIO SYSTEM

MHC-M60D//C SP6 11 tháng ba 2022 bằng chai1163 (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

Great designs but material used seems to be rather " plastic ".

Chất lượng âm thanh

Trung bình

Hiệu suất

Tốt

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

bass not enough

MHC-M60D//C SP6 18 tháng bảy 2021 bằng Mike Loo (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought one week ago feel disappointed, cause the sound not so clear and felt the bass and equaliser not so good even i already try the few setting function.

Chất lượng âm thanh

Kém

Các tính năng

Tốt

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Kém

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

2

6

0

Great sound. This is my second Sony hifi system.

MHC-M60D//C SP6 12 tháng chín 2019 bằng Changgai (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought it 3 weeks ago. Use to play music or sound system.

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Các tính năng

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

10

0