Các quy định và thông tin khác cho quốc gia của bạn

Tìm hiểu thông tin về những quy định liên quan đến các sản phẩm của Sony tại quốc gia của bạn.

Hiệu quả năng lượng

Tìm hiểu các nhãn năng lượng EU

Nhãn năng lượng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ 'A++' (hiệu quả nhất) đến 'F' (kém hiệu quả nhất). Theo quy định 1062/2010 của EU, tất cả TV bán trong cửa hàng và bán trực tuyến phải đính kèm một nhãn năng lượng. Nhãn năng lượng này hiện đang được lưu hành. Giới hạn cho các loại hiệu quả năng lượng được đáp ứng bởi Ủy ban châu Âu theo thời gian.

Hiệu quả năng lượng

Mức tiêu thụ năng lượng mỗi năm XYZ kWh/năm dựa trên mức tiêu thụ điện của ti-vi hoạt động 4 giờ mỗi ngày trong 365 ngày. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế phụ thuộc vào việc ti-vi được sử dụng như thế nào

Tại Sony, chúng tôi cam kết không ngừng phát triển và sản xuất các sản phẩm với hiệu quả sử dụng năng lượng năm sau tốt hơn năm trước và tốt hơn so với các model trước đây của sản phẩm. Trên thực tế, phần lớn các TV của chúng tôi có nhãn năng lượng được xếp hạng từ A++ đến A và không có thứ hạng nào thấp hơn B.

Nhận lại/Tái chế

Vứt bỏ chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE), chất thải pin năng lượng và chất thải bao bì

Các sản phẩm điện và điện tử, pin, ắc quy và bao bì không được xử lý như rác thải gia đình khi vứt bỏ mà phải được gửi trả thông qua một hệ thống thu gom riêng. Biểu tượng thùng rác gạch chéo trên một sản phẩm điện, điện tử hoặc trên pin sẽ thể hiện rõ điều này. Trên một số loại pin, biểu tượng này có thể được kết hợp với ký hiệu hóa học của chì (Pb) nếu pin chứa hơn 0,004% chì.

Bằng cách đảm bảo cho các sản phẩm, pin và bao bì được tiêu hủy đúng cách, bạn sẽ góp phần ngăn chặn những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người mà việc xử lý rác thải không đúng cách có thể gây ra. Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, bạn cũng có thể thải bỏ các loại giấy không phải là bao bì như các sách hướng dẫn sử dụng và đĩa CD/DVD qua các hệ thống thu gom rác riêng. Việc tái chế các vật liệu này sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Để biết thông tin chi tiết hơn về việc thu hồi và tái chế các sản phẩm, pin hoặc bao bì, vui lòng liên hệ với Văn phòng Dân sự tại địa phương của bạn, công ty cung cấp dịch vụ xử lý rác thải gia đình hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc pin. Trong trường hợp vì lý do an toàn, hiệu suất hoặc tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu phải kết nối liên tục với pin tích hợp, pin này chỉ nên được thay thế bởi nhân viên có đủ trình độ chuyên môn.

Để đảm bảo rằng pin và các thiết bị điện và điện tử sẽ được xử lý đúng cách, hãy đưa các sản phẩm này đến các địa điểm thu gom cuối phù hợp cho việc tái chế các thiết bị điện và điện tử. Đối với tất cả các loại pin khác, xin vui lòng xem trong sách hướng dẫn về cách tháo pin ra khỏi sản phẩm một cách an toàn. Xin hãy tháo pin và đưa pin đến điểm thu gom phục vụ cho việc tái chế pin bị thải bỏ.

Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử bị thải bỏ (WEEE)

Không thải bỏ thiết bị điện tử vào hệ thống chất thải của hộ gia đình, vì cần được tái chế theo một quy trình riêng

Chỉ thị về pin

Không thải bỏ pin vào hệ thống chất thải hộ gia đình, vì cần được tái chế theo một quy trình riêng