Chúng tôi khai thác sức mạnh từ công nghệ
để giúp các nhà sáng tạo theo đuổi trí tưởng tượng và phát huy hết tiềm năng của mình.
Giữ trọn tầm nhìn vô hạn mà các nhà sáng tạo hàng đầu hằng mơ ước,
chúng tôi khơi dậy nguồn cảm hứng và đồng hành cùng họ trên hành trình biểu đạt mới.

Chúng tôi giúp các nhà sáng tạo có tầm nhìn tiến bộ hiện thực hóa ý tưởng của mình,
đồng thời luôn nhạy bén với nội dung mà họ biểu đạt và con người của họ trong tư cách người nghệ sĩ.
Chúng tôi đóng vai trò là đối tác thiết yếu của những bộ óc sáng tạo, một đối tác vượt ngoài mọi mong đợi của họ.
Tất cả đều thuộc sứ mệnh của chúng tôi, là giúp mọi nhà sáng tạo thành công
khi tạo ra nội dung đa dạng và hấp dẫn, nhằm mang cảm xúc đến thế giới.

Cùng các nhà sáng tạo mở ra những thế giới mới

Creators' Cloud là nền tảng hỗ trợ quá trình sản xuất, chia sẻ và phân phối hiệu quả. Đây là giải pháp cho quy trình hoạt động sản xuất tương lai, để phát triển hơn nữa công nghệ và dịch vụ đám mây mà Sony đã xây dựng.

Ảnh minh họa thể hiện khách hàng doanh nghiệp
Đối với doanh nghiệp

Creators' Cloud dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ảnh minh họa thể hiện khách hàng cá nhân
Đối với cá nhân

Creators' Cloud dành cho khách hàng cá nhân